advertentie BANNER-TOP-NIEUW ADRES

Volgende fase ontwikkeling NLW : bouwen aan stabiliteit en groei

In 2020 heeft NLW koers gezet naar een nieuwe fase van een toekomstbestendig bedrijf. Een bedrijf dat als de sociale werkvoorziening voor de drie aangesloten gemeenten – Peel en Maas, Venray en Horst aan de Maas – dé plek is waar beschut werk wordt aangeboden.

Daarnaast staat de NLW open voor opdrachten van bedrijven en andere gemeenten. Deze ontwikkeling gaat een volgende fase in. Directeur-bestuurder Rob Schmitz beëindigt daarom per 1 november zijn opdracht.


Start nieuwe fase

In 2020 hebben de gemeenteraden de strategische koers voor NLW unaniem onderschreven. De directie heeft een uitvoeringsplan opgesteld en de eerste operationele stappen zijn gezet. Daarmee ligt er een goede basis voor het opbouwen van een structureel stabiele organisatie op basis van de nieuwe koers. Een nieuwe fase, die vraagt om een langjarige structurele aansturing, breekt nu aan.

Met prioriteit opgepakt

Bestuursvoorzitter Roy Bouten: “We zijn trots op de ingezette koers en zijn Rob dankbaar voor zijn onmisbare rol hierin. We zijn ons echter bewust van het feit dat, wil de koers-visie daadwerkelijk slagen, daadkrachtige en standvastige ondersteuning en besluitvorming van het bestuur nodig is. Dit zal voor nu met prioriteit moeten worden opgepakt door bestuur en gemeenten”.


Directeur Rob Schmitz: “Vanuit de vastgestelde koers/visie hebben we een projectplan uitgewerkt dat nu uitgerold wordt. Een van de onderdelen daarvan is dat er in de interne organisatie aanpassingen plaats gaan vinden”.

Opbouwfase
Binnenkort start een nieuwe directeur die verantwoordelijk wordt voor de verdere opbouwfase van NLW met als doel het versterken van de interne organisatie, leidend tot stabiele groei. De betrokken partijen staan in de startblokken om de volgende belangrijke stappen te zetten voor de NLW-groep en haar medewerkers.

Laat je reactie achter