advertentie BANNER-TOP-NIEUW ADRES

Sproeiverbod: water halen uit beken en sloten niet toegestaan

Vanwege het lage waterpeil geldt sinds vrijdagochtend 6.00 uur een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten voor het sproeien van tuin en land. Waterschap Limburg wil een verdere daling voorkomen en acute schade aan beken tegengaan. Ook moet het verbod zorgen voor voldoende watervoorraad in aanloop naar de zomer.

“Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In 2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren. De afgelopen winterperiode is er gelukkig veel neerslag gevallen. In maart zagen we dat de grondwaterstanden weer op peil waren. Door de lange periode van droogte de afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen en het grondwaterpeil zakt", vertelt waterschap-bestuurder Har Frenken.

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. In 2018 en 2019 hadden we ook al te maken met droge jaren.

• Waterschap-bestuurder Har Frenken

Neerslagtekort
Een sproeiverbod in mei is heel uitzonderlijk. Het neerslagtekort is zo vroeg in het jaar nog nooit zo groot is geweest. Daarom zegt het Waterschap streng te gaan controleren of iedereen zich houdt aan verbod om water uit beken en sloten te gebruiken voor het sproeien van tuin en land. Ook in de vroege ochtenduren, laat in de avond en in het weekend worden er controles uitgevoerd.

Bedrijfsmatige teelt
Uitzondering op het verbod zijn weidepompen die zorgen voor het geven van water aan vee. En ook geldt het verbod niet voor bedrijfsmatige fruit- en groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Het waterschap houdt ook de komende tijd het water vast in de beken door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Het waterschap roept vanwege de aanhoudende droogte op om zuinig om te gaan met het beschikbare water.

Laat je reactie achter