Banner-TOP-Marktwijzer-2

advertentie

Rijk heeft 17,5 miljoen over voor regiodeal Noord-Limburg

Er komt een bedrag van 17,5 miljoen euro naar Noord-Limburg voor de zogenaamde regiodeal. Het geld wordt gestoken in duurzaamheid, veiligheid en gezondheid van de regio.
Het geld komt van het Rijk. In totaal is er 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit verschillende regio's. Van de 26 ingediende verzoeken heeft het Rijk er veertien gehonoreerd. Noord-Limburg had 20 miljoen gevraagd en krijgt 17,5 miljoen. De regio, bestaande uit de provincie en acht gemeenten waaronder Horst aan de Maas, is bereid eenzelfde bedrag te investeren. 

Uitwerking
Rijk, provincie en regio werken de regiodeal komende maanden verder uit tot een formele overeenkomst met daarin een gezamenlijk investeringsprogramma voor de komende jaren. Naar verwachting kan die overeenkomst rond de zomer worden ondertekend en kunnen dan de eerste concrete projecten van start gaan.

Voorstel
In het voorstel van de provincie en de regio waren vijf thema's uitgewerkt waarin geïnvesteerd moet worden. Een van die zaken is future farming: het vinden van slimme oplossingen op het gebied van landbouw. Daarnaast moet er geld naar de gezondheid van inwoners en het behouden en aantrekken van talent. Als vierde staan er investeringen gepland in een veilige, leefbare omgeving onder meer door de aanpak van criminaliteit. Laatste thema is grensoverschrijdende samenwerking.

advertentie Banner-centraal Pand 16

Lees ook deze artikelen