advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Onderzoek basisteam politie afgerond: vijf medewerkers ontslagen

Waarnemend politiechef van eenheid Limburg Inge Godthelp-Teunissen heeft het voornemen om vijf (voormalig) medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas te ontslaan. Dat is de uitkomst van het disciplinair onderzoek dat de politie heeft uitgevoerd.

Vier andere medewerkers van het basisteam worden waarschijnlijk teruggezet in rang of functie, overgeplaatst naar een ander team of van hen worden verlofuren ingevorderd. Naast deze negen personen wordt er naar nog eens twee medewerkers een disciplinair onderzoek ingesteld.

Signalen
In april 2019 kwamen bij de politieleiding signalen binnen over het gedrag van vier medewerkers. De politiechef besloot vervolgens om hen buiten functie te stellen en een onderzoek te starten. Zeven personen zijn in juni 2019 geschorst en één medewerker is op dat moment buiten functie gesteld. Voor één andere persoon is geen maatregel getroffen.

Het gedrag van deze medewerkers staat haaks op alles waar de politie voor staat.

• Inge Godthelp-Teunissen - waarnemend politiechef eenheid Limburg

'Ernstig plichtsverzuim'
Uit het onderzoek blijkt dat de betreffende medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan 'ernstig plichtsverzuim'. Het gaat volgens de politie om gedrag dat niet door de beugel kan, zoals pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. "Het gedrag van deze medewerkers staat haaks op alles waar de politie voor staat. Integriteit is de basis van ons werk. Als het vertrouwen daarin wordt geschaad, treden we op", zegt Godthelp-Teunissen.

Naast het nu afgeronde disciplinair onderzoek is het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart, omdat er vermoedens zijn van gepleegde strafbare feiten.

Laat je reactie achter