advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Mestverwerker America mag meer mest verwerken van rechter

Het mestverwerkingsbedrijf van Theo en Henk Willems in America mag voorlopig meer mest verwerken dan de vergunning toelaat. Dat heeft de rechter besloten tijdens een spoedprocedure over boetes voor misstanden bij het bedrijf.

Het besluit van de rechter is voor omwonenden, die zelfs een handhavingsverzoek bij de provincie hebben ingediend omdat zij al jaren stankoverlast hebben door de mestproductie, een zware teleurstelling. “Ik kan er niets anders van zeggen dat het een aanfluiting was, die gehele hoorzitting", zegt omwonende Peter Janssen.

Algemeen belang
Willems mag in de toekomst waarschijnlijk 450.000 ton mest verwerken. Hierover moet volgens SP-fractievoorzitter Bart Cox wel nog instemming door de gemeenteraad van Horst aan de Maas worden gegeven. “Gemeente Horst aan de Maas zou geen Verklaring van Geen Bezwaar (VVGB) moeten afgeven om zo de buurt betreft overlast van stank én aantasting van gezondheid te beschermen. Hier geldt algemeen belang, en daarbinnen dienen ook de belangen van de buurt in de gaten te worden gehouden. Nu wordt alleen het economische belang van Willems in ogenschouw genomen. Overigens zijn er ook juridische redenen (zie brief van het college van burgemeester en wethouders aan Gedeputeerden Staten) om geen verklaring af te geven”, aldus Cox.

Omwonenden
Volgens Cox lijkt Willems zich niets aan te trekken van de buurt. “Vooral omdat hij steun ervaart van de overheid en daarom lak heeft aan de omwonenden." Wat wel hoopgevend is volgens Cox, is dat het college de klachten van de buurt herkent en erkent: "En dat ze toegeven de jarenlange binnenkomende klachten vanuit de buurt niet te hebben doorgestuurd naar de provincie." Een onvergeeflijke fout, volgens de SP-fractievoorzitter.

Betrokkenheid
Volgens Ger Janssen, die pal achter Willems woont, voelt het schandelijk: “We worden als omwonenden helemaal in de kou gelaten." Volgens Janssen laten de wethouders de betrokkenheid helemaal afweten. “Ze komen maar voor één man op en dat is Willems BV”, zegt hij.

Laat je reactie achter