advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Gemeente stevent af op zwaar financieel jaar

Gemeente Horst aan de Maas staat in 2020 voor enkele financiële uitdagingen. Zo dreigt er een structureel tekort als er volgend jaar geen maatregelen worden genomen om de financiële balans binnen het sociaal domein te bewaken.

Het sociaal domein, waar de jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de participatiewet onder vallen, kost de gemeente nu al meer dan het Rijk hiervoor betaalt. Om dit op te vangen is er dit jaar gekozen om enkele grote, dure projecten (een nieuw zwembad, een sporthal) een jaartje door te schuiven. Deze korte termijnoplossingen bieden echter geen zekerheid voor de toekomst. Als er geen maatregelen worden genomen ontstaat er een structureel tekort van 2 tot 3 miljoen euro in de gemeentelijke begroting.

Opgave
"De begroting sluitend houden, dat is best een behoorlijke opgave", zegt wethouder financiën Thijs Kuipers. "Het is niet alleen het sociaal domein. Er zijn meerdere vraagstukken waar we als gemeente mee worstelen. We gaan richting de kadernota in april of mei kijken hoe we de begroting op lange termijn sluitend gaan houden."

Geen garanties
Dat dit geen pijn op gaat leveren voor inwoners, kan Kuipers niet garanderen. In 2020 gaan de afvalstoffen- en rioolheffingen al omhoog met 60 euro voor een gemiddeld huishouden. Uit een steekproef onder 115 Nederlandse gemeenten van Vereniging Eigen Huis bleek vorige week dat Horst aan de Maas van alle elf onderzochte Limburgse gemeenten, de hoogste stijger is als het gaat om deze gemeentelijke belastingen. "Het is duidelijk dat we voor komend jaar de heffingen flink hebben moeten verhogen. Ik wil er wel bij zeggen dat de lastendruk nu op het Limburgse gemiddelde is komen te liggen", aldus Kuipers. De onroerendezaakbelasting, die ook door de gemeente wordt geïnd, gaat in Horst aan de Maas niet omhoog.

De wethouder zegt dat de gemeente de verhoging in de rioolbelasting gebruikt om te investeren in het rioolstelsel en de het extra belastinggeld uit afvalstoffenheffingen nodig is om de hogere tarieven van afvalverwerkers te betalen. 

Laat je reactie achter