Banner-TOP-Marktwijzer-2

advertentie

Gemeente komt met duurzaamheidsprogramma

Gemeente Horst aan de Maas heeft een beleidsstuk opgesteld dat niet alleen acties bevat, maar ook lange termijn doelen en strategie in het kader van verduurzaming.
Het uitvoeringsprogramma is onlangs door het gemeentebestuur  goedgekeurd. In februari beslist de gemeenteraad hierover.

Focus
De focus in het duurzaamheidsprogramma ligt op vier lange termijn doelen: klimaatneutraliteit, klimaatbestendigheid, circulariteit en biodiversiteit. Dat betekent onder andere dat er volledig overgeschakeld wordt van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Daarnaast wil de gemeente inzetten op 100% recycling en streven naar moderne kringlooplandbouw.

Toekomst
De gemeenteraad heeft al in 2018 besloten om deze collegeperiode 1 miljoen euro extra te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Met de vaststelling van dit duurzaamheidsprogramma komen deze middelen beschikbaar. Coördinerend wethouder Thijs Kuipers: “Dit duurzaamheidsprogramma geeft richting aan onze toekomst. En wat nog veel belangrijker is: het gaat de toekomst van onze kinderen en hun kinderen bepalen”.

De gemeente wil samen met inwoners en bedrijven verder invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen. "Wij doen dat met het verbindend credo #WijGaanGroen!", zegt de wethouder.
advertentie Banner-centraal Vakgarage Middenpeel