advertentie BANNER-TOP-Crowdfunding-Bankrekening

Druk Limburgs verenigingsleven versnelde verspreiding coronavirus

Eén van de oorzaken van de snelle verspreiding van Covid-19 tijdens de eerste golf in 2020 in Limburg is het drukke verenigingsleven in onze provincie. Daarnaast speelde ook een aantal andere factoren een rol.

Dat meldt 1Limburg op basis van het grote antistoffenonderzoek dat de Limburgse GGD'en het Maastricht UMC+ hielden onder 10.000 Limburgers. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van de deelnemers in november 2020 antistoffen in het bloed had en dus een coronabesmetting heeft gehad. 

Vereniging
"Uit het onderzoek is gebleken dat activiteiten en omstandigheden waarbij meer fysiek contact is of waarbij wordt verbleven in een binnenruimte een grotere kans geven op het hebben van antistoffen", legt professor doctor Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg uit. Hij leidde het onderzoek. Limburg staat bekend om zijn rijke verenigingsleven en veel mensen zijn lid van één of meer verenigingen. Lid zijn van drie of meer clubs of verenigingen blijkt meegewerkt te hebben aan de snellere verspreiding van het coronavirus. 

Vakantie
Het verenigingsleven is echter niet de enige factor die bijgedragen heeft aan de snelle verspreiding van het virus in Limburg. Ook carnaval, wintersport in Oostenrijk en vakanties in Spanje zorgden ervoor dat het virus zich snel kon verspreiden in onze provincie, zo blijkt uit het onderzoek. "Activiteiten en omstandigheden waarbij de kans op een Covid-besmetting en dus antistoffen onafhankelijk groter is, zijn: langer dan 8 uur carnaval vieren in een binnenruimte, op vakantie naar Spanje, op wintersport naar Oostenrijk en bezoek aan een après-ski bar, lid zijn van drie of meer verenigingen en een balsport beoefenen, met uitzondering van voetbal", zegt Hoebe. "Ook het lid zijn van een zangvereniging of (kerk)koor, studeren aan het mbo of wo en het niet thuiswerken in de gezondheidszorg bleken risicofactoren."

Grens speelde geen rol
Omdat Limburg een grensregio is, onderzocht de GGD ook of grensverkeer een rol heeft gespeeld in de verspreiding van het virus. Deelnemers aan het onderzoek die vaak de grens oversteken, hadden minder antistoffen in het bloed (16,3 procent) dan Limburgers die niet over de grens reizen (18,2 procent). "Deze resultaten zijn een eerste aanwijzing dat grensverkeer een minder belangrijke rol speelde tijdens verspreiding van het virus in de eerste besmettingsgolf", zeggen de onderzoekers.

Het grote antistoffenonderzoek vond eind 2020 plaats. Het ging om een uniek corona-onderzoek dat gesubsidieerd werd door de Provincie Limburg.

Laat je reactie achter