advertentie BANNER-TOP-Crowdfunding-Bankrekening

iStock

Dassenburcht mogelijk in gedrang bij verdubbeling Maaslijn

De dassenburcht nabij de Maaslijn tussen Tienray en Oostrum komt mogelijk in gevaar door de voorgenomen aanpassingen aan de spoorlijn. Dat staat in het ontwerp-provinciaal inpassingplan Maaslijn dat de provincie Limburg sinds donderdag zes weken ter inzage heeft liggen.

In het plan wordt volgens 1Limburg gesproken over onder andere een verdubbeling van het spoor tussen Oostrum en Tienray en de bouw van een nieuw transformatorhuisje nabij station Venray. Een dassenburcht ten zuiden van dat station wordt dan mogelijk aangetast, staat in het plan te lezen. Ook een buizerd die zich in datzelfde gebied heeft gevestigd, moet plaatsmaken voor de aanpassingen aan het spoor.

Vleermuisroute
De voorgenomen spoorwegverdubbeling doorgekruist volgens het rapport ook de vleermuisroute tussen Oirlo en Tienray. Omdat vleermuizen gebruikmaken van de bomen langs het spoor, wordt met de kap van die bomen de vleermuisroute aangetast.

Compensatie
In het inpassingplan wordt niet gesproken over een oplossing voor de mogelijke aantasting van de dassenburcht, buizerdhorst en vleermuisroute. Wel worden bomen die gekapt worden voor de uitbreiding van het spoor elders gecompenseerd.

Roermond
Eerder dit jaar werd een dassenfamilie in Roermond verplaatst vanwege de geplande bouw van woningen in hun leefgebied. Die verplaatsing kon op veel verzet rekenen van natuurbeheerders. De dieren werden uiteindelijk geplaatst in een opvangcentrum, alwaar de moederdas haar jongen verstootte.

Laat je reactie achter