advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Gemeente Horst aan de Maas

Plan voor meer tweerichtingsverkeer in centrum Horst

Wethouder Eric Beurskens heeft donderdag een voorstel van een extern adviesbureau gepresenteerd om op een aantal plekken in het centrum van Horst de verkeerssituatie te wijzigen.

Als de plannen doorgaan, blijft de doorgaande route in stand en kan verkeer gebruik blijven maken van de centrumring in de huidige vorm. De Kloosterstraat moet eenrichtingsverkeer worden om het kruispunt Herstraat-Americaanseweg en de Kloosterstraat te ontlasten en de doorstroming te bevorderen. Er wordt tweerichtingsverkeer ingesteld op de Herstraat, vanaf de uitrit Kerkeveld tot aan het Wilhelminaplein. Ook de Hoofdstraat moet tweerichtingsverkeer worden, vanaf de uitritten bij parkeerterrein Kloosterhof en Cuppenpedje tot aan de Gasthuisstraat. Op de Gasthuisstraat, vanaf de kruising met de Venloseweg tot aan de inrit naar St. Antoniuspark, wordt ook tweerichtingsverkeer ingesteld.

Onderzoek
Adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen die verschillende scenario’s hebben op de verkeerssituatie in het centrum. Dit voorjaar wilde buurtcomité Sint Josephstraat juridische stappen ondernemen tegen de gemeente. Het autoluw maken van het Cultuurplein bij ‘t Gasthoês zou leiden tot een flinke toename van verkeer in de straat. Na een positief gesprek met wethouder Beurskens zag het comité af van juridische stappen.

Omkeren eenrichtingsverkeer
In het onderzoek van het adviesbureau wordt het omkeren van het eenrichtingsverkeer regelmatig genoemd als een maatregel die een positief effect kan hebben op de doorstroming en verkeersveiligheid. De centrumring wordt dan volgens de onderzoekers rustiger, maar de buitenste ring juist drukker. In de nota van het college staat dat het voorstel is om hier niet voor te kiezen, omdat de beperkte effecten niet opwegen tegen de impact en de kosten van de maatregel.

Definitief besluit
Deze maand wordt het voorgestelde maatregelenpakket besproken met vertegenwoordigers van het winkelcentrum en de bewoners van verschillende straten. In juli komen de plannen aan bod in de gemeenteraad. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Laat je reactie achter