VOG steeds vaker verplicht bij sportclubs; nu ook bij Wittenhorst

do 12 nov 14:38 - 02:32 min

Bij steeds meer sportclubs moeten vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, waarin staat dat hun verleden geen belemmering vormt voor de functie die zij willen uitoefenen. RKsv Wittenhorst is nu ook gestart met het invoeren hiervan.