advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Zo'n 100 bouwprojecten stil door stikstofdebat

In de gemeente liggen zo'n 100 bouwprojecten stil vanwege het stikstofdebat.

Door een uitspraak van de Raad van State moet de stikstofuitstoot flink worden teruggedrongen. Alleen aannemers die kunnen aantonen dat bij de bouwplannen niet te veel stikstof wordt uitgestoot of bouwbedrijven die de plannen aan kunnen passen om de hoeveelheid stikstof te verminderen, mogen bouwen.

Vergunning of besluit
Omdat het landelijke regels zijn, weet de gemeente niet om welke bouwplannen in Horst aan de Maas het precies gaat. Voor activiteiten zoals landbouw, woningbouw, wegenbouw of industrie waarbij stikstof vrijkomt is er een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. De Provincie verleent de natuurvergunningen rondom Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Stikstofneerslag
De gemeente stelt bestemmingsplannen vast en verleent omgevingsvergunningen. Daarin kan stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden een rol spelen. In natuurgebieden kan deze stikstofneerslag voor knelpunten zorgen bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een bedrijfsuitbreiding of woningbouw. Initiatiefnemers kunnen met een rekenprogramma nagaan of hun project zorgt voor stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied. Blijkt dat dat niet het geval is, dan is er geen vergunning van de provincie nodig en kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.

Uitkomst
Het Rijk zoekt samen met de provincies naar een oplossing voor dit probleem. Een uitkomst wordt niet verwacht voor juni 2020. Dan presenteert een adviescommissie een rapport.

Laat je reactie achter