advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Voorstel college: subsidie en lening voor bibliotheek

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om een eenmalige subsidie van 30.000 euro en een lening van 30.000 euro te verstrekken aan de Horster bibliotheek.

De lening wordt omgezet naar een subsidie als BiblioNu heeft voldaan aan de voorwaarden van de gemeente, om voordelen te halen uit de samenwerking met de medebewoners van 't Gasthoês. In 2018 kwam aan het licht dat de bibliotheek in financiële problemen verkeerde. De begroting is nu op orde, maar toch is het eigen vermogen van BiblioNu volgens de gemeente beperkt. Het college vindt het niet verantwoord dat de bibliotheek de kosten voor de organisatieontwikkeling helemaal zelf voor haar rekening neemt.

'Grote stappen'
Wethouder Han Geurts geeft aan veel waardering te hebben voor de inspanningen van de bibliotheek in de afgelopen tijd: "Als je kijkt naar waar de organisatie vandaan komt, dan zijn er hele grote stappen gezet. Met deze eenmalige bijdragen kan men deze ontwikkeling voortzetten." In 2019 heeft de gemeenteraad een nieuwe 'bibliotheekvisie' vastgesteld, met leren, lezen en informeren als kerntaken. Ook is er veel aandacht voor kinderen en laaggeletterden. Het is de bedoeling dat BiblioNu vanuit de nieuwe locatie in 't Gasthoês onder meer activiteiten op scholen gaat ondersteunen.

De gemeenteraad vergadert in juni over dit voorstel.

Laat je reactie achter