advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Uitbreiding mestverwerker America: 'Wat betreft de gemeente geen optie'

Gemeente Horst aan de Maas wil de uitbreiding van mestverwerker Willems in America tegenhouden, omdat het niet binnen het bestemmingsplan past.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief naar de provincie gestuurd, waarin de gemeente schrijft zich verantwoordelijk gehouden te voelen door omwonenden en bedrijven. Dit terwijl de bevoegdheden bij de provincie liggen. De gemeente bespeurt een coulante houding van de provincie richting Willems, die met zijn bedrijf al jarenlang veel meer mest verwerkt dan is toegestaan.

Handhaving
De provincie is het bevoegd gezag, volgens wethouder Thijs Kuipers. "Dat betekent dat zij gaan over de vergunning 'toezicht en handhaving', maar als je een vergunning wilt verlenen, dat moet je dat toetsen. Dan toets je dat aan de milieuregels en aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Willems BV is ooit door de gemeente vastgesteld en volgens dit plan kan die uitbreiding helemaal niet", stelt Kuipers. "Hierin is vastgesteld dat Willems BV een regionale mestverwerker is die maar een beperkt aantal mest mag verwerken en dat is veel minder dan de hoeveelheid die er daadwerkelijk wordt geproduceerd."

Gemeenteraad
Het dus aan de provincie om te bedenken hoe de uitbreiding wel door zou kunnen gaan, vindt Kuipers. "Wat het college betreft kan dit gewoon niet. Daarom is de gemeenteraad aan zet. De verwachting is dat er binnen enkele weken duidelijk zal komen", aldus de wethouder.

Laat je reactie achter