Banner-TOP-Marktwijzer-1

advertentie

Toch een tunnel in de vernieuwde stationsomgeving

In de definitieve plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de omgeving van station Horst-Sevenum is toch ruimte gemaakt voor een fiets- en voetgangerstunnel.
De gemeente heeft hiervoor een extra geldbedrag van 1,3 miljoen euro binnen de huidige begroting gereserveerd. Wethouder Eric Beurskens presenteerde maandag het voorlopig ontwerp. 

Verkeersveiligheid
Het doel van de aanpassingen in de stationsomgeving is om de verkeerssituatie veiliger te maken. Volgens de gemeente past een tunnel voor fietsers en voetgangers in die wens. Het voorlopig ontwerp dat nu wordt gepresenteerd is mede tot stand gekomen door informatieavonden voor omwonenden en andere betrokken partijen. Behalve een tunnel komt er een rotonde en een nieuwe weg van en naar het station. De tunnel en rotonde worden enkele tientallen meters van de rails aangelegd (bij de parkeerplaats van het voormalige Rabobank-pand, red.) vanwege de aanwezigheid van een pijpleiding bij het spoor. Om die om te leggen is volgens wethouder Beurskens stukken duurder dan de rotonde en tunnel op enige afstand van het spoor te bouwen. In de plannen is verder onder meer ruimte voor de komst van 200 extra parkeerplaatsen voor treinreizigers.

Geen station Grubbenvorst
Het hele project voor de vernieuwing van de stationsomgeving kost in totaal 7,4 miljoen euro en wordt financieel grotendeels gedragen door gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg (allebei zo'n 3,2 miljoen euro). NS Vastgoed en het ministerie van Infrastructuur en Milieu betalen ook mee. De plannen hebben tot gevolg dat er geen geld meer is voor een station in Grubbenvorst; het college besteedt het bedrag dat hiervoor was opgenomen in de begroting nu aan de vernieuwing de stationsomgeving Horst-Sevenum.

De gemeenteraad stemt op 21 januari over de plannen. 
advertentie Banner-centraal Betonstation Horst

Lees ook deze artikelen