Banner-TOP-Marktwijzer-3

advertentie

Tekort aan seniorenwoningen in Tienray

Er zijn weinig of geen enkele seniorenwoningen meer in Tienray die nog voldoen aan de eisen van deze tijd volgens Noabezorgpunt Tienray. Het gaat om mensen die al hun hele leven in Tienray wonen die gedupeerd zijn. Ze hebben hier hun netwerk. De zorgvraag speelt allang maar lijkt nu toch echt de oppervlakte te raken.

Noodklok
In Tienray wordt aan de noodklok getrokken want er zijn geen geschikte woningen meer voor senioren en dorpsbewoners op leeftijd. Volgens Noabezorgpunt Tienray, Meerlo en Swolgen moeten de ouderen tegen hun zin in naar Horst verhuizen als er niets wordt ondernomen.

Ooit konden de senioren van Tienray lekker vertoeven in de seniorenwoningen van de Zonnehof. Maar dat lijkt te vergrijzen, er komen volgens Truus Knoops-Kersten steeds meer jongeren wonen.

Netwerk
De situatie schetst dat er anno 2019 dus weinig of geen enkele seniorenwoning meer in Tienray staan die voldoet aan de eisen van deze tijd. " Het gaat om mensen die hier al hun hele leven in Tienray wonen. Ze hebben hier hun netwerk. Als we willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, is woonruimte in eigen dorp noodzakelijk", aldus Knoops-Kersten.

De zorgvraag speelt allang maar lijkt nu toch echt de oppervlakte te raken.

De wetenschap dat er noodzaak speelt is al jaren bekend. Maar volgens opbouwwerker Sjaak Sluiters van welzijns onderneming Synthese uit Horst kan dit probleem niet alleen aangepakt worden door nieuwbouw. Er zal dus gekeken moeten worden naar het aanpassen van huidige woningen.

Specifiek in Tienray is nog bestemd bouwgrond beschikbaar. De gemeente zal in contact treden met de bouwontwikkelaar om hen aan te sporen woningen te realiseren

Bob Vostermans

Gemeentelijke reactie
Wethouder Bob Vostermans laat in een schriftelijke reactie weten dat ze samen met Kbo's en Noabezorgpunten naar de woon- en zorgbehoefte van ouderen gaan kijken.

" Specifiek in Tienray is nog bestemd bouwgrond beschikbaar. De gemeente zal in contact treden met de bouwontwikkelaar om hen aan te sporen woningen te realiseren. Uitgangspunt van ons Woonbeleid is dat iedereen, jong en oud, kan blijven wonen in het dorp waar hij of zij dat wil. Temeer omdat de woning maar 1 aspect is, de sociale netwerken zijn nog veel belangrijker. Wel belangrijk is dat mensen op een vroeg moment nadenken over hun toekomst en hoe ze langer zelfstandig willen wonen". 


Dorpenavond
Komende maandagavond vind er in Tienray een dorpenavond plaats waarin specifiek wordt ingaan op de woonbehoefte van starters tot doorstromers tot senioren. Daarnaast is er 14 november een avond waarin vanuit de KbO’s en Naoberzorgpunten wordt gekeken naar de sociale structuren rondom wonen en zorg.
advertentie Banner-centraal H&H Marktverhuur