advertentie BANNER-TOP-NIEUW ADRES

Politieke partijen sturen brief omtrent mestverwerker America

De partijen SP, D66/Groen Links, PvdA, Essentie en het CDA hebben een brief gestuurd naar B&W van Horst aan de Maas en Gedeputeerde Staten van Limburg met vragen over de situatie van mestverwerker Willems in America.

Terwijl het verwerkingsbedrijf forse boetes kan verwachten voor het jarenlang onder de radar verwerken van drie keer zoveel mest als is toegestaan, heeft het bedrijf een nieuwe vergunning lopen om wel zeven keer zoveel mest te verwerken.

Vergunningaanvraag
De behandeling van de vergunningsaanvraag van Willems voor uitbreiding van hun mestverwerkingscapaciteit is in gang gezet door de provincie Limburg. Zij hebben het bevoegd gezag over de gang van zaken met betrekking tot de vergunningaanvraag. Gekoppeld aan de overtredingen willen de partijen in de gemeenteraad van Horst aan de Maas meer duidelijkheid.

Uitbereiding
De partijen in de gemeenteraad willen weten wat het college van burgemeester en wethouders (B&W) en Geduputeerde Staten (GS) vinden van de situatie en hoe zij de veiligheid en de gezondheid van de buurt in de toekomst gaan garanderen. Ook wordt gevraagd in de brief of er überhaupt wel sprake kan zijn van mogelijke uitbreiding, vóórdat het bedrijf alle regels nakomt.

Kijk hier de eerdere reportage gemaakt door Omroep Horst aan de Maas over de zaak 'Willems.'

Laat je reactie achter