advertentie BANNER-TOP-NIEUW ADRES

'Plekken voor jeugdigen in gevangenis Ter Peel'

Na een jarenlange daling zijn er meer plekken nodig in Justitiële Jeugdinrichtingen. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming wil een aantal van deze plekken tijdelijk realiseren bij gevangenis Ter Peel in Evertsoord.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dekker dat uit de Monitor Jeugdcriminaliteitblijkt dat de omvang van jeugdcriminaliteit stabiel is, maar dat er een stijging is in ernstige geweldsdelicten. Als deze delicten zwaarder worden bestraft, verblijft een jongere langer in een inrichting en vraagt dit meer capaciteit van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). 

Eigen gebouw
Nieuwe plekken bieden daar op de korte termijn een oplossing voor. Om hoeveel plekken het gaat, is nog niet bekend. De jeugdigen worden geplaatst in een apart gebouw met eigen ingang, waardoor jongeren en volwassenen elkaar niet tegenkomen.

De DJI gaat de komende zomer aan de slag om de plannen uit te werken. De inspectie Justitie en Veiligheid is gevraagd om de uitwerking van de plannen te toetsen. Na de zomer informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang.

Laat je reactie achter