advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Plan afgeschoten: toekomst kerk Tienray in gevaar

De kerk in Tienray dreigt binnen nu en enkele jaren leeg te komen staan. De gemeente wil geen investeringskrediet verstrekken aan de werkgroep die sinds 2013 bezig is geweest met het plan om van de kerk een Multifunctionele Accommodatie te maken waarin verenigingen uit het dorp intrek nemen en de religieuze functie behouden blijft.

"Oftewel: zet al het werk dat je de afgelopen zeven jaar hebt gedaan maar weer op stil en misschien dat je ooit weer vooraan kunt beginnen", vat Gerard Witlox samen. Hij is kartrekker van de werkgroep die sinds 2013 bezig is geweest met het opstellen van een plan om van het huidige kerkgebouw een multifunctioneel pand te maken waar Tienrayse verenigingen een plaats krijgen. Witlox trok de afgelopen jaren samen met onder meer de jongerensoos, toneelvereniging, de KBO en het kerkbestuur op om het kerkgebouw een toekomst te geven en daarmee de partijen een gezamenlijk onderkomen te bieden. Hij is verbolgen over de boodschap van de gemeente om geen investeringskrediet beschikbaar te stellen, omdat het gemeentebestuur de plannen vanaf het begin zou hebben toegejuicht. 

'Kerk sluiten'
Witlox: "Ik vind het heel frustrerend dat het op deze manier gebeurt. Als de gemeente na het aanvragen van het krediet had gezegd dat dit een te ambitieus of duur plan was, hadden we een alternatief plan bedacht." De werkgroep ziet jarenlang werk in rook opgaan. Het kerkbestuur reageert ook teleurgesteld, omdat het initiatief een redding van de religieuze functie van het gebouw zou betekenen. "Over twee tot drie jaar is het voor de huidige kerk voorbij", aldus Henny Renkens van Parochiefederatie Maasdorpen. "Dan kunnen we het financieel niet meer dragen en zullen we moeten sluiten."

Eigendom
De werkgroep zegt een ton nodig te hebben om te onderzoeken hoe de kerk van de toekomst er qua gebouw en met een gezonde exploitatie uit moet komen te zien. Verantwoordelijk wethouder Han Geurts wil de werkgroep geen beloftes doen die de gemeente niet kan waarmaken. De begroting voor de komende jaren biedt geen ruimte voor een grootscheepse verbouwing van de kerk. Beter nu het plan afschieten dan de werkgroep valse hoop geven, is de gedachte. "De kerk is eigendom van het bisdom. Het is dus niet ons gebouw", legt Geurts uit. "Daarbij zitten alle verenigingen in Tienray op dit moment al gehuisvest. Het zou natuurlijk mooier zijn om ze in één gebouw onder te brengen. Maar er staat bij dit plan ook wel een flinke investeringsvraag tegenover." Naar schatting kost de verbouwing enkele miljoenen, al wilde de werkgroep de exacte kosten voor de verbouwing en de toekomstige exploitatie met het investeringskrediet door een professioneel bureau laten uitrekenen.

Worst
Voor de werkgroep is de afwijzing van de gemeente een bittere pil, gezien de lange periode dat er aan aan het plan is gewerkt en het feit dat de gemeente nu door laat schijnen dat er geen gemeentelijke bijdrage mogelijk is. Witlox: "Ze hebben ons jarenlang een dikke worst voorgehouden. Nu blijkt die worst er helemaal niet te zijn."

Het bisdom wil volgens de werkgroep financieel maar een klein deel bijdragen aan de plannen.

Laat je reactie achter