Ontslagen agenten tekenen bezwaar aan tegen besluit politiechef

De vijf (voormalig) medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas gaan bezwaar aantekenen tegen hun ontslag. Vorige week maakte waarnemend politiechef van eenheid Limburg Inge Godthelp-Teunissen bekend de agenten definitief te ontslaan vanwege ernstig plichtsverzuim.

Dat gebeurt op basis van de uitkomsten van het disciplinair onderzoek dat in juni is afgerond. Tijdens het onderzoek is aangetoond dat het hierbij gaat om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. De agenten hebben zich individueel aan één of meerdere gedragingen schuldig gemaakt. Bij nog eens zes medewerkers zijn straffen opgelegd die variëren van terugzetten in rang en functie, overplaatsing naar een ander team tot het inleveren van verlofuren of salaris.

Mentaal gesloopt
In een interview in De Telegraaf zeggen de agenten teleurgesteld en mentaal gesloopt te zijn. De politiemedewerkers vinden dat zij als een stel cowboys ineens aan de kant gezet zijn en willen eerherstel. Ze vechten hun ontslag aan bij de rechter.

Bekijk hier een eerdere reportage over het ontslag van de agenten:

Onderzoek Rijksrecherche
Er loopt op dit moment nog een strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche. In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) wordt er gezocht naar strafbare feiten van de politiemedewerkers. Zo'n 1.300 dossiers worden onder de loep genomen. Als blijkt dat strafdossiers niet legitiem tot stand zijn gekomen, zijn ze juridisch mogelijk niet houdbaar. Veroordelingen of lopende zaken kunnen dan worden teruggedraaid. Alle dossiers waar de agenten in kwestie aan hebben gewerkt, worden onderzocht.

Laat je reactie achter