advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Futurum Hegelsom

Nu ook politiek draagvlak voor huurwoningen in Hegelsoms bankgebouw

Het plan om van het voormalige Rabobank-kantoor aan de Stationsstraat vijftig huurappartementen te maken kon al rekenen op enthousiasme onder zo'n 400 jongeren. Nu is ook de lokale politiek overstag.

Binnen de gemeenteraad klonken kritische geluiden over het private initiatief van werkgroep Futurum Hegelsom, maar inmiddels blijkt er politiek draagvlak te zijn voor het plan. 

Woonvisie
Essentie, D66+Groenlinks en de Partij van de Arbeid (PvdA) en lieten zich eind 2019 kritisch uit. Het plan zou niet stroken met de woonvisie van Horst aan de Maas, die onder meer voorschrijft dat er in de dorpen moet worden gebouwd en niet daarbuiten. Ook het tijdelijke karakter, van weliswaar 20 jaar, stond fracties niet aan. Uit een belronde van Omroep Horst aan de Maas blijkt dat D66+Groenlinks en de Partij van de Arbeid nu om zijn. Zij zien het vooral als kans om het woningaanbod voor jongeren, waar zo'n schrijnend tekort aan is, in één klap flink uit te breiden. "Er is een enorme behoefte aan deze woningen. We zien nieuwe mogelijkheden om het stationsgebied te ontwikkelen", vertelt Richard van der Weegen (PvdA). Eveline Baas van D66+Groenlinks: "We moeten voorkomen dat jonge mensen vertrekken, of na hun studie niet kunnen terugkeren naar Horst aan de Maas, omdat er geen betaalbare woningen zijn. Prima dat het oude pand van de Rabobank hiervoor wordt omgebouwd."

Vergunning
Het college gaat een vergunning afgeven voor twintig jaar, zo laat een gemeentewoordvoerder weten. "De gemeente is positief over de plannen. Op dit moment is er geen vraag naar kantoorruimte aldaar, maar wel naar woonruimte." Futurum Hegelsom gaat nog in gesprek met de buurt. Gerold Vereijken van de werkgroep zegt verder alles gedaan te hebben wat de gemeente in de vergunning heeft gevraagd. "Voor ons is het going business", aldus de ondernemer.

Voorbereidend werk
De voorbereidende werkzaamheden aan het pand gaan dus door. Aan de buitenkant wordt nu een deel van de vijver weggehaald. Nu een meerderheid van gemeenteraad overstag is, lijkt niks de realisatie van de vijftig sociale huurappartementen in de weg te staan. Ze moeten eind dit jaar klaar zijn. Alleen de fractie van Essentie blijft kritisch op het plan. Die vindt het geen match met het opgestelde woningenbeleid. De partijen kunnen er in de komende raadsvergaderingen nog hun zegje over doen. 

Laat je reactie achter