advertentie BANNER-TOP-Crowdfunding-Bankrekening

iStock

Kanalen op de schop tegen verdroging De Peel

Het Waterschap Limburg en het Brabantse Waterschap Aa en Maas gaan samenwerken om de wateraanvoer in de Peelregio structureel te vergroten en zo de verdroging daar tegen te gaan.

Dat doen ze door drie provinciegrensoverschrijdende kanalen op orde te brengen: het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal. De drie kanalen worden al tientallen jaren gebruikt voor de aanvoer van (Maas)water naar de Peel en het achterland in Midden- en Noord-Limburg en Oost-Brabant. Voor de werkzaamheden is 16,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat meldt 1Limburg.

Wateraanvoer
Het water in de kanalen is afkomstig uit de Maas bij Maastricht. Via de Zuid-Willemsvaart (BE) en de Noordervaart komt dat vervolgens in de Peelkanalen terecht.

Werkzaamheden
Dit jaar nog wordt begonnen met de aanpak van de Peelkanalen. De samenwerking tussen beide waterschappen met betrekking tot de Peelkanalen is vastgelegd in het Waterakkoord dat woensdag ondertekend is. De kanalen worden uitgebaggerd zodat ze dieper worden en dus een hogere wateraanvoer aankunnen. De kanalen zijn nu 'verzand', waardoor de kritische ondergrens is bereikt voor de doorvoercapaciteit. Verder worden kanaalkades hersteld, zodat er minder water weglekt. En ook gaan inspectie- en onderhoudspaden op de schop, en worden bestaande stuwen en een gemaal verbeterd en geautomatiseerd. In 2023 moet alles klaar zijn.

'Droogte kent geen grenzen'
Bestuurder Har Frenken van Waterschap Limburg: "Een betere waterhuishouding is van belang voor een groot gedeelte van Noord-Limburg en Oost-Brabant. Het tegengaan van verdroging van onder andere natuur- en landbouwgrond vraagt om dit samenhangend pakket aan maatregelen dat provinciegrenzen overschrijdt. Water en droogteproblematiek kent green grenzen. Deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt deze gezamenlijke inspanning, met een omvangrijk maatregelenpakket en afspraken over de waterverdeling en wateraanvoer in het Peelgebied."

Peelbrand
Vorig jaar werd een groot gedeelte van de Deurnese Peel verwoest door brand. De verdroging wordt daarbij gezien als risicofactor. Door de veengronden in het gebied was het vuur moeilijk te blussen en ook nadat de brand onder controle was, smeulde de brand nog wekenlang na. De brand brak op 20 april uit en het nasmeulen duurde tot medio juni.

Woensdag werd bekend dat verschillende partijen honderd miljoen euro uittrekken om de toenemende droogte in Limburg te bestrijden.

Laat je reactie achter