advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Mestverwerker in America: 'Stinkend rijk worden'

De provincie heeft mestverwerker Willems in America dwangsommen opgelegd die kunnen oplopen tot zo'n zesenhalve ton, omdat het bedrijf drie keer zoveel mest heeft verwerkt als is toegestaan. Ook staat er een illegale mestbassin, defecte mestsilo en ontbreken er luchtwassers wat al jaren voor stankoverlast zorgt.

“Het gaat hier in eerste instantie om bedrijfsactiviteiten die aanzienlijk milieubelastend zijn op de omgeving”, aldus gedeputeerde Robert Housmans.

Silo
In een schriftelijke reactie aan Omroep Horst aan de Maas laat Housmans weten dat op het terrein binnen de inrichting een silo is geplaatst die groter en anders is uitgevoerd dan de vergunning toelaat. "Ook is gebleken dat het mestbassin ondeugdelijk in werking is".

Luchtwassers
Volgens Housmans is vastgesteld dat de lucht uit de gebouwen zes en zeven niet door de in de vergunning voorgeschreven luchtwassers wordt geleid en dat gebouw zes deels open is. Ook is er in de periode 1 januari 2019 tot 5 december 2019 meer dan de maximaal vergunde hoeveelheid van 58.000 m³ mest per jaar is verwerkt. Wethouder Kuipers laat in een reactie weten dit te zien als 'stinkend rijk worden.'

Buitenspel
"Ik ben blij met het doortastend optreden van gedeputeerde Housmans", zegt wethouder Thijs Kuipers. "Dat werd ook wel tijd, het is een al lang lopend traject en ik ben blij dat de provincie het nu aanpakt". De gemeente staat volgens Kuipers juridisch buitenspel in deze zaak, hij noemt het een 'zware milieu inrichting', wat betekent dat de provincie aan zet is volgens de wethouder.

Overtredingen
Housmans zegt dat indien een bedrijf de geconstateerde overtredingen niet ongedaan maakt binnen de gestelde termijn, dan wordt dit volgens hem vanuit het bevoegd gezag gedaan, maar wel voor rekening van het bedrijf. "In het besluit is opgenomen dat binnen 12 weken na inwerkingtreding en verzending van het besluit, in dit geval vanaf 1 mei 2020, de overtredingen moeten zijn beëindigd, anders gaat de dwangsom in."

Ik vind dat stinkend rijk worden

• Thijs Kuipers

Nieuwe vergunning
Terwijl het verwerkingsbedrijf forse boetes kan verwachten voor het jarenlang onder de radar verwerken van drie keer zoveel mest als is toegestaan, heeft het bedrijf een nieuwe vergunning lopen om wel zeven keer zoveel mest te verwerken.

Henk Willems van het verwerkingsbedrijf reageerde in een schriftelijke reactie aan Omroep Horst aan de Maas, "Momenteel lopen er diverse zaken en procedures. De uitkomst daarvan willen wij eerst afwachten, vooraleer wij uw vragen kunnen beantwoorden. Laat duidelijk zijn dat wij deze zaken serieus oppakken."

Laat je reactie achter