advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Horster Sportakkoord ondertekend

Bijna 80 verenigingen en organisaties uit de gemeente hebben donderdagavond het Horster Sportakkoord ondertekend.

Sport aan de Maas en de gemeente willen hiermee sport en bewegen beter op de kaart zetten in Horst aan de Maas.

Ambities
Thema's die hierin aan bod komen zijn onder meer sportdeelname voor iedereen, gezonde leefstijl en vitale verenigingen. In september werd meer uitleg gegeven over de plannen en konden verenigingen en inwoners meedenken over de invulling van het Sportakkoord. Tijdens deze avond zijn een aantal ambities geformuleerd, die vervolgens vertaald zijn naar concrete acties.

Kinderen
De basis voor een gezonde en actieve leefstijl wordt gelegd bij kinderen en
jongeren. Doel van het Sportakkoord is deze jongste groep inwoners de mogelijkheid bieden om te leren en te ervaren hoe ze zich sportief, gezond en actief kunnen ontwikkelen. Ook is er speciale aandacht voor inwoners die niet vanzelfsprekend meedoen, zoals arbeidsmigranten en gezinnen in armoede.

Verenigingen
Verenigingen zijn belangrijk voor de ontmoeting en de leefbaarheid in de dorpen. Daarom wordt middels het Sportakkoord ook gestreefd naar vitale en toekomstbestendige
verenigingen die hun belangrijke rol nu en in de toekomst blijven vervullen.

Het complete Horster Sportakkoord staat op de website sportaandemaas.nl.

Laat je reactie achter