advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

Gemeentebegroting: verhoging belastingen, investeren in leefbaarheid, economie, gezondheid en veiligheid

Gemeente Horst aan de Maas moet een aantal harde keuzes maken om de meerjarenbegroting 2021-2024 sluitend te krijgen. Dit komt onder meer door structureel fors minder inkomsten van het Rijk en de effecten van de coronacrisis.

In de begroting maakt het college van burgemeester en wethouders 62 miljoen euro vrij voor onder meer het aanpakken van wegen, riolering en het onderhoud van gemeentelijke accommodaties. Ook wordt er geld uitgetrokken voor de sporthal Hegelsom-America-Meterik, basisschool De Weisterbeek in Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof in Lottum. De gemeente vindt het daarnaast belangrijk om te investeren in de verbetering van de leefbaarheid in de wijken In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-centrum. Samen met andere gemeenten in Noord-Limburg draagt Horst aan de Maas bij aan projecten om de economie, veiligheid en gezondheid in de regio te versterken.

'Geen feestbegroting'
Wethouder Thijs Kuipers van financiën over de begroting: "Het is geen feestbegroting, maar een met financiële tegenwind. Om de meerjarenbegroting sluitend te houden, hebben we wel keuzes moeten moeten. We willen geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties." Zo kiest het college er bijvoorbeeld voor om op dit moment niet te investeren in een nieuw zwembad; er wordt wel geld vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat De Berkel op de huidige locatie nog tien jaar mee kan. Ook wordt het gezamenlijke sportpark voor America en Meterik op de lange baan geschoven.

Verhoging belastingen
Verder wil de gemeente voorkomen dat mensen een uitkering nodig hebben. Het college zet daarbij maximaal in op mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die toch een uitkering krijgen, leveren daarvoor een tegenprestatie. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt verhoogd met drie procent. Ook gaan inwoners van de gemeente vanaf 2021 vijftien euro per jaar meer betalen aan afvalstoffenheffing. In 2020 is deze heffing ook al verhoogd, met 60 euro. Volgens Kuipers is een nieuwe verhoging noodzakelijk, omdat de kosten voor de inzameling en verwerking van afval toenemen. "Mocht volgend jaar blijken dat het Rijk de financiële effecten van corona onvoldoende compenseert, dan zijn aanvullende maatregelen onontkoombaar. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld investeringsprojecten en de ozb", aldus Kuipers.

De gemeenteraad neemt op 10 november een besluit over de meerjarenbegroting 2021-2024.

Laat je reactie achter