Definitief ontslag voor vijf agenten basisteam

Waarnemend politiechef van eenheid Limburg Inge Godthelp-Teunissen heeft besloten om vijf (voormalig) medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas definitief te ontslaan. Dat gebeurt op basis van de uitkomsten van het disciplinair onderzoek dat in juni is afgerond.

In juni maakte de waarnemend politiechef al bekend het voornemen te hebben om de vijf agenten te ontslaan. Zij zijn donderdag over het definitieve besluit ingelicht. De agenten van het basisteam wordt ernstig plichtsverzuim verweten.Tijdens het onderzoek is aangetoond dat het hierbij gaat om pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden. De agenten hebben zich individueel aan één of meerdere gedragingen schuldig gemaakt. Bij nog eens zes medewerkers zijn straffen opgelegd die variëren van terugzetten in rang en functie, overplaatsing naar een ander team tot het inleveren van verlofuren of salaris.

Signalen
In april 2019 kwamen bij de politieleiding signalen binnen over het gedrag van vier medewerkers. De politiechef besloot vervolgens om hen buiten functie te stellen en een onderzoek te starten. Zeven personen zijn in juni 2019 geschorst en één medewerker is op dat moment buiten functie gesteld. "Dit soort gedragingen zijn onacceptabel en dat is ook de reden waarom we zo stevig optreden. De samenleving moet kunnen rekenen op een betrouwbare politie. Dat is één van de pijlers waarop we een veilig Limburg bouwen", aldus Godthelp-Teunissen.

Bezwaar
De ontslagen medewerkers kunnen nog bezwaar aantekenen tegen het definitieve besluit. In het disciplinair onderzoek, dat van april 2019 tot juni 2020 duurde, zijn elf medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas gehoord. Ook vonden er gesprekken plaats met 160 (oud-)medewerkers en leidinggevenden.

Onderzoek Rijksrecherche
Er loopt op dit moment nog een strafrechtelijk onderzoek van de Rijksrecherche. In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) wordt er gezocht naar strafbare feiten van de politiemedewerkers. Zo'n 1.300 dossiers worden onder de loep genomen. Als blijkt dat strafdossiers niet legitiem tot stand zijn gekomen, zijn ze juridisch mogelijk niet houdbaar. Veroordelingen of lopende zaken kunnen dan worden teruggedraaid. Alle dossiers waar de agenten in kwestie aan hebben gewerkt, worden onderzocht.

Laat je reactie achter