advertentie BANNER-TOP-Adverteren bij Omroep HadM

College wil zwembad De Berkel nog 10 jaar open houden

De plannen voor een nieuw zwembad in Horst worden op de lange baan geschoven. Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om het huidige zwembad De Berkel open te houden.

Voor het opknappen van het zwembad en sporthal is ruim 2,8 miljoen euro nodig.

Acht jaar
Er wordt al acht jaar gepraat over dit dilemma: een nieuw zwembad bouwen of toch behoud en renovatie van De Berkel. “Belangrijkste aan dit besluit is wat mij betreft dat we ervoor zorgen dat de openbare zwemvoorziening voor onze gemeente behouden blijft. Afgelopen jaar hebben we een zorgvuldig proces met de betrokken partijen en de gebruikers van het bad doorlopen. Voor hen wilde ik graag zo snel mogelijk duidelijkheid. Die kunnen we nu bieden”, zegt wethouder Rudy Tegels.

Nieuwbouw niet haalbaar
Volgens de wethouder is nieuwbouw volgens de inhoudelijke wensen en het gestelde financieel kader nu niet haalbaar. Daarbij is het college van mening dat het in de huidige financiële situatie van de gemeente onverstandig is het beschikbaar gestelde krediet te verhogen. Het blijft de ambitie van het college om op termijn te investeren in een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in Afslag10.

Tien jaar onderhouden

Een extern adviseur heeft het bestaande zwembad onderzocht en geconcludeerd dat het bad nog circa tien jaar gebruikt kan worden. Het bad is dan bijna 60 jaar oud. De onderhoudswerkzaamheden worden in 2021 in één keer opgepakt in plaats van dit te spreiden over tien jaar. Zo wordt het dak vervangen en het tegelwerk vernieuwd.

Sporthal
In de plannen voor een eventueel nieuw te bouwen zwembad is telkens ook nieuwbouw voor de sporthal meegenomen. Ook die blijft voorlopig op de huidige locatie aan de Kranestraat.

De gemeenteraad besluit in de vergadering van 10 november over het voorstel.

Laat je reactie achter