advertentie BANNER-TOP-NIEUW ADRES

iStock

Akkoord over elektrificatie Maaslijn: project gered

Het Rijk en provincie Limburg hebben een akkoord bereikt over het tekort van 96 miljoen euro op de elektrificatie en gedeeltelijke verdubbeling van de Maaslijn. Dat is de spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen.

Afgesproken is dat het Rijk met 72 miljoen driekwart van dat tekort voor zijn rekening neemt. De provincie betaalt met 24 miljoen één kwart. Daarmee kan het project doorgaan en blijft ook de einddatum december 2024.

Foute berekeningen
Aanvankelijk wilde Limburg niet meebetalen aan het tekort, omdat dat werd veroorzaakt door berekeningen van spoorbeheerder ProRail. Die had een aantal kosten veel te laag ingeschat. "Naar de oorzaak van de hoger uitgevallen kosten is extern onderzoek gedaan. Dat onderzoek wijst uit dat die hogere kosten te maken hebben met het feit dat ten tijde van de eerste berekeningen de totale omvang van het project nog niet volledig in beeld was", zegt een woordvoerder van ProRail. "Gaandeweg het proces is dat beeld volledig geworden, zodat de kosten uitkomen op 266 miljoen euro exclusief BTW.

Motie
De (oude) Tweede Kamer nam in februari een motie van de PvdA aan waarin ook stond dat het Rijk moest opdraaien voor de extra kosten. Maar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) liet eerder al weten dat niet te gaan doen. Zij verwees naar de eerdere afspraak dat het Rijk en de provincie bij budgetoverschrijdingen ieder de helft van de kosten zouden dragen.

Kostenplaatje
Twee gesprekken tussen van Veldhoven en waarnemend gouverneur Johan Remkes - op 21 mei en 30 juni - hebben nu dit akkoord opgeleverd. Daarbij is ook afgesproken dat beide overheden in totaal ook nog eens 42 miljoen euro opzij leggen voor eventuele nieuwe tekorten in de toekomst om zo te borgen dat het project geen vertraging oploopt.

Ook bij dit onderdeel is de verdeelsleutel 75 procent voor het Rijk en 25 procent voor de provincie. In geld uitgedrukt betekent dat respectievelijk 31,5 en 10,5 miljoen euro. Het Limburgs Parlement moet wel nog instemmen met de nieuwe deal over de Maaslijn tussen Rijk en provincie.

Laat je reactie achter