advertentie BANNER-TOP-NIEUW ADRES

Gemeente betrekt inwoners Horst-west bij wijkaanpak

Volgens wethouder Roy Bouten hebben de wijkcomités van de Mussenbuurt, Inderiet en Norbertuswijk in Horst de handen vol met het organiseren van activiteiten om buurtbewoners te betrekken bij de wijkaanpak. “Dit is de tijd dat heel veel uitdagingen in die wijken zichtbaar zijn geworden, dus ook tijd om met inwoners in gesprek te gaan.”

Volgens voorzitter van wijkcomité Inderiet Daan Jans hebben de wijkcomités met de gemeente samen gekeken naar hoe ze de leefbaarheid kunnen verbeteren, maar ook de uitstraling in de wijken is aan bod gekomen. "Het is wel een uitdaging om buurtbewoners zover te krijgen om mee te denken." Met ruim 2.800 inwoners in de wijken is door de gemeente contact gezocht om hen te betrekken in de wijkaanpak. Volgens Bouten is het belangrijkste onderdeel van de wijkaanpak om draagvlak te krijgen: "Het gaat er niet om wat wij als gemeente belangrijk vinden in een wijk, maar wat de bewoners ervaren."

Clusteren
"Inderiet is een doorsnee wijk waar iedereen welkom is, maar je moet nooit bepaalde groeperingen clusteren omdat dat te allen tijden ten nadele van de leefbaarheid is", zegt Jans. Nieuwkomers passen zich volgens de voorzitter heel snel aan in de wijk. Maar als er vijf naast elkaar wonen in de wijk, lukt dat minder. "Arbeidsmigranten is weer een ander verhaal. Die horen niet thuis in een woonwijk. Die lopen 24 uur in en uit. Dat is niet leuk voor de buurt en doet alleen maar afbreuk aan de wijk."

Laat je reactie achter